RÅDGIVNING

Vi kan bistå selskap og privatpersoner med rådgivning på følgende områder: 

Stiftelse av selskap 

Betalinger

Bokføring

Likviditets- analyser

Årsoppgjør og

ligningspapirer

Offentlig rapportering

(skatt, moms ,arbeidsgiveravgift)

Styrearbeid og

protokoller

A-melding